• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Materiały przewodzące prąd
Są to sprzęty którymi wolno opracowywać materiały przewodzące prąd elektryczny. Tu elektrodrążenie, prasmet funkcjonują na tak oznaczanej zasadzie elektrodrążenia jak sama nazwa uwypukla. Jest to technika polegająca na drążeniu elektroerozyjnym. Kategoryzowana jest do obróbek ubytkowych tak samo jak w wypadku obróbki skrawaniem. Polega ona na ścinaniu drobnych części w skutku czego powstają tak zwane wióry. Elektrodrążenie jest to proces spowodowania niszczenia materiału przez wyładowania elektryczne. Podstawowym przyrządem do takiego procesu są elektrody. Jest to element urządzeń elektrycznych przewodzący prąd. Elektrody występują też w urządzeniach takich jak np. akumulatory elektryczne, elektrolizery, piece łukowe lub także lampy elektronowe. Do z reguły spotykanych metod obróbki elektroerozyjnej kategoryzowane są obróbki impulsowe i elektroiskrowe. Sprzeczności pomiędzy nimi polegają głównie na innym przebiegiem wyładowań elektrycznych. Główną zaletą takiej obróbki jest możliwość przeróbki niemal że każdego towaru przewodzącego prąd.

Categories: Biznes

Comments are closed.